Započelo razminiranje na lokaciji Centra u osnivanju

Započelo razminiranje na lokaciji Centra u osnivanju

Na lokaciji bivšeg VSK Čerkezovac započela je druga faza razminiranja od strane djelatnika tvrtke Titan d.o.o. Usluga razminiranja obuhvaća radove na dijelu minski sumnjivog područja površine 37.775 m² i sastoji se od 10 cjelina. Navedene cjeline obuhvaćaju: dio makadamske ceste, pojasa uz cestu, potrebnih koridora koji će omogućiti sigurno provođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i niza ostalih istražnih radova za izradu studije utjecaja na okoliš u cilju odabira lokacije za izgradnju Centra.

Tvrtka Titan d.o.o. će u narednom periodu, a počevši od 13. 5. 2022. na lokaciji Centra u osnivanju vršiti uništavanje minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava (MES-a i NUS-a) pronađenih na navedenoj lokaciji u sklopu projekta: „Razminiranje središnjeg dijela bivšeg VSK Čerkezovac“, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMDVO-180-12-21.

Usluga prve faze razminiranja provedena je u rujnu 2021. godine. Ukupna površina prve faze razminiranja iznosila 71.169 m².

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centar o RAO

Info centar o RAO

Više

Pristupačnost