Provedeno je razminiranje lokacije Centra u osnivanju

Kako bismo omogućili sigurno kretanje po lokaciji Centra krajem kolovoza i početkom rujna obavljeno je razminiranje minski sumnjivog područja koje obuhvaća dio makadamske ceste, pojasa uz cestu i područje središnjeg skladišnog dijela bivšeg VSK Čerkezovac
Provedeno je razminiranje lokacije Centra u osnivanju

Razminirani su i potrebni koridori za sigurno provođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i niza ostalih istraživačkih radova potrebnih za izradu projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš u procesu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju.

Da bi se odredio obuhvat razminiranja u prostoru, djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) obavili su izvid predmetne lokacije i izradili Idejni plan razminiranja. Idejni plan sadrži jasnu i preciznu minsku situaciju, a temeljem njega izrađen je Izvedbeni plan koji sadrži sve podatke i upute za sigurno obavljanje poslova razminiranja, kao što su opisi miniranih površina, metode i dubina razminiranja, informacija o sigurnosnim pristupnim putevima, shema radilišta, dinamički plan i slično.

Djelatnici HCR-a sudjelovali su u obavljanju poslova razminiranja u svojstvu nadzora.

Ukupna površina razminiranja iznosi 71.169 m2. Poslovi razminiranja obavljeni su ručnom detekcijom mina, strojevima za uklanjanje vegetacije te psima za pregled površina.

Prilikom ručne detekcije mina pirotehničari obavljaju pregled terena detektorima metala. Takvom detekcijom pregledano je 62.847 m2.

Strojno razminiranje obavljeno je lakim strojem za razminiranje koji je daljinski upravljan sa sigurne udaljenosti.

Nakon strojnog razminiranja korištena je ručna detekcija na 6.281 m2, a nakon toga detekcija psima na 2.041 m2.

Sve su snimke rađene u kontroliranim uvjetima i uz poduzete sve mjere opreza.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Pristupačnost