Prezentacija Nacionalnog programa u Općini Dvor

U Vijećnici Općine Dvor 21. listopada 2019. godine održana je sjednica Općinskog vijeća na prijedlog načelnika Općine Dvor, gosp. Nikole Arbutine, a na inicijativu Fonda za financiranje razgradnje NEK (dalje: Fond).
Prezentacija Nacionalnog programa u Općini Dvor

Sjednica je sazvana s ciljem pružanja informacija o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj i uključivanja Općinskog vijeća, lokalne javnosti i medija u navedenu tematiku. Jedina točka dnevnog reda bila je prezentacija Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, te upoznavanje s planiranim aktivnostima uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Po otvaranju navedene točke dnevnog reda Općinski vijećnici odbili su prisustvovati prezentaciji i iskazali svoje negodovanje lokacijom Čerkezovac kao lokacijom za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Po zaključenju sjednice direktor Fonda, gosp. Hrvoje Prpić i načelnik Općine, gosp. Nikola Arbutina održali su konferenciju za novinare koju Vam prenosimo u cijelosti.

Na poziv Hrvatske radiotelevizije, gosp. Prpić 22. listopada 2019. godine gostovao je u emisiji Studio 4, gdje možete dobiti dodatne informacije o navedenoj tematici.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost