Potpisan ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog stanja

Ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području Općine Dvor s procjenom doze za pojedinca potpisan je 19. kolovoza 2020. godine...
Potpisan ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog stanja

Ugovor za uslugu mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području Općine Dvor s procjenom doze za pojedinca potpisan je 19. kolovoza 2020. godine sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut Ruđer Bošković i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ugovor je potpisan po provedenom postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada – Grupa 2 poslova.

Radioaktivni otpad koji će se skladištiti u Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u prvom redu potječe iz NE Krško te u manjem obimu iz znanstveno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svom redovitom radu koriste izvore ionizirajućih zračenja. Skladišta radioaktivnog otpada u sklopu Centra planiraju se i razvijaju kao sigurni objekti koji ne smiju imati utjecaj na okoliš i ljude.

Svrha istraživanja je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti, na samoj lokaciji Čerkezovac i njezinoj okolici, ali i na cijelom području općine Dvor. Mjerenja se obavljaju propisanim metodama putem akreditiranih laboratorija i stručnog osoblja, a rezultati trebaju biti usporedivi s graničnim vrijednostima i literaturnim podacima s drugih lokacija. Temeljem rezultata definiranja postojećeg stanja može se preciznije definirati potreba budućeg redovitog monitoringa, odnosno praćenja stanja okoliša objekta.

Uzorkovanja i mjerenja provode se u razdoblju od godine dana, pri čemu je potrebno provesti uzorkovanje pojedinih elemenata okoliša te kontinuirana mjerenja na terenu (in situ). Predviđeno je uzorkovanje:

  • površinskih voda, koje sa svih strana okružuju lokaciju Čerkezovac te ribe iz površinskih voda;
  • izvorskih, bunarskih i podzemnih voda;
  • tla na cijelom području općine;
  • hrane s poljoprivrednih gospodarstava;
  • meda i drugih pčelinjih proizvoda;
  • organizama iz šumskih sustava (gljive, kupine, šumske jagode, kesten itd.) i divljači;
  • zraka i oborina.

Na određenom broju lokacija u Općini Dvor i dijelu puta kojim će se transportirati radioaktivni otpad do skladišta mjerit će se ambijentalni dozni ekvivalent odnosno postojeća doza radioaktivnosti u okolišu. Mjerenje će se provoditi kontinuirano, postavljanjem pasivnih dozimetrijskih sustava.

Na kraju uzorkovanja i mjerenja biti će izrađen elaborat u kojemu će se analizirati svi dobiveni podaci, tj. provesti analiza rizika i procijeniti efektivne doze za stanovnika iz postojećih i umjetnih izvora.

Utvrđivanje nultog stanja radioaktivnosti na lokaciji Centra jedna je od mjera zaštite okoliša propisana u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a prošireno je na područje Općine Dvor temeljem javne rasprave na prijedlog lokalnog stanovništva.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Pristupačnost