Ocjena potresne opasnosti

Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu (PMF) je izradio studiju za ocjenu potresne opasnosti na širem području Zrinske gore (preliminarna procjena seizmičkog hazarda).
Ocjena potresne opasnosti

Analizirani su potresi koji su se desili u bližoj i široj okolici predložene lokacije Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i koji su zabilježeni u katalogu potresa.

Utvrđeno je da se predložena lokacija nalazi u potresno slabo aktivnom području, ali da u blizini postoje i mnogo aktivnije zone izvora potresa.

Za detaljniju studiju potrebno je provesti dodatna istraživanja i analize (geofizička mjerenja tla, seizmotektonske analize, analize potresnih scenarija i drugo) te pratiti seizmičnost na lokaciji i njenoj bližoj i široj okolici. Za mjerenje treba što prije uspostaviti lokalnu mrežu seizmografskih postaja.

Rezultate, zaključke i preporuke studije možete pogledati ovdje.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost