Objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za Uslugu PR agencije za provođenje...
Objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim subjektima za Uslugu PR agencije za provođenje PR aktivnosti na projektu uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koje je započelo 16. travnja 2020. godine i trajalo do 26. travnja 2020. godine zaprimljena su pitanja i komentari potencijalnih ponuditelja.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centar o RAO

Info centar o RAO

Više

Pristupačnost