Objavljena Odluka o odabiru za Uslugu razminiranja lokacije Centra

Objavljena Odluka o odabiru za Uslugu razminiranja lokacije Centra

Po provedenom otvorenom postupku javne nabave za Uslugu razminiranja lokacije Centra za potrebe istraživanja i mjerenja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u osnivanju sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te je odabran ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.

Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Pristupačnost