Objavljena odluka o odabiru za postupak javne nabave za ostvarivanje vidljivosti na projektu

Po provedenom postupku javne nabave za ostvarivanje vidljivosti na projektu sastavljen je Zapisnik o pregledu, te je odluka objavljena na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.
Objavljena odluka o odabiru za postupak javne nabave za ostvarivanje vidljivosti na projektu

Po provedenom postupku javne nabave za ostvarivanje vidljivosti na projektu sastavljen je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odabran je ponuditelj koji je udovoljio kriterijima za odabir ponude.


Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Pristupačnost