Istraživački radovi na lokaciji Centra na području Čerkezovca

U sklopu istraživačkih radova, radi egzaktnog i preciznog utvrđivanja geološkog sastava i građe tla, Geotehnički studio, Geodetski fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet započeli su bušenja i geofizičke radove na planiranoj lokaciji Centra.
Istraživački radovi na lokaciji Centra na području Čerkezovca Bušenje strukturno-piezometarske tzv. strateške bušotine

Najprije će se započeti s bušenjem najdublje strukturno-piezometarske, tzv. strateške bušotine, do dubine od 180 metara, odnosno do razine vodonosnika rijeke Une.

Iz te bušotine uzorkovati će se jezgra na kojoj će se obaviti petrološke, geokemijske i geomehaničke analize stijene kako bi se precizno odredio geološki sastav i građa tla ispod planirane lokacije za izgradnju skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Uzorci jezgre strukturno-piezometarske, tzv. strateške bušotine

Osim analiza jezgre, u bušotinu će se ugraditi piezometar za mjerenje pornih tlakova te određivanje razine podzemne vode. Ukoliko se nabuši podzemna voda, obaviti će se i geokemijska i radiološka analiza podzemnih voda, kao i trasiranje te organizirati mreža opažanja traserske boje kako bi se odredila eventualna povezanost bušotine s prirodnim izvorima uz rijeku Unu i duž pritoka Une na području općine Dvor. Nakon strateške bušotine izvesti će se niz ostalih, plićih bušotina i raskopa zbog potrebe analiza koje zahtijevaju veće dimenzije i veći broj uzoraka.
Paralelno uz izvođenje bušotina, obavljati će se geofizički radovi: geoelektrično sondiranje, seizmička refleksija i refrakcija, tomografsko profiliranje i georadarsko snimanje lokacije Centra.

Sonde za geoelektričnu tomografiju Uređaj za geoelektričnu tomografiju

Geoelektrične metode istraživanja zasnivaju se na određivanju električnih svojstava stijenske mase (specifični otpor, dielektričnost, itd), dok se seizmičke metode istraživanja temelje na analizi širenja umjetno proizvedenih seizmičkih valova kroz podzemlje. Navedenim metodama definirati će se litološki sastav terena, te strukturno-tektonska građa podzemlja.

Podatci dobiveni tim ispitivanjima koristiti će se zajedno s rezultatima istražnih bušenja za izradu geoloških, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških karata i modela koji će sadržavati odnose i opise tla koji su bitni za izradu studije o utjecaju na okoliš, sigurnosne studije i projektnu dokumentaciju Centra za zbrinjavanje RAO.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost