Dan otvorenih vrata ARAO 2015. – Posjet centralnom skladištu radioaktivnog otpada Brinje

U sklopu provođenja aktivnosti informiranja javnosti o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, 15. studenog 2015. godine Fond za financiranje razgradnje NEK organizirao je još jedan posjet...
Dan otvorenih vrata ARAO 2015. – Posjet centralnom skladištu radioaktivnog otpada Brinje

U sklopu provođenja aktivnosti informiranja javnosti o zbrinjavanju radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj, 15. studenog 2015. godine Fond za financiranje razgradnje NEK organizirao je još jedan posjet skladištu radioaktivnog otpada Brinje kod Ljubljane.

Kroz cjelodnevni program predstavljani su „Rezultati i plan rada Agencije za radioaktivne otpadke“, predavač dr. Tomaž Žagar, direktor, ARAO; predavanje „Radon u okolici Centralnog skladišta radioaktivnog otpada“, dr. Metka Kralj, ARAO; predavanje „Radon u našem okolišu“, dr. Tomaž Šutej, Uprava Republike Slovenije za zaštitu od zračenja i predavanje „Što je radioaktivnost?“, Radko Istenič, Institut Jožef Stefan.

Kroz predavanja posjetitelji su se upoznali detaljnije s izvorima radioaktivnog otpada u Sloveniji, a posebno s dijelom nisko i srednje aktivnog otpada koji dolazi kao institucionalni otpad iz medicinskih, istraživačkih ustanova i industrije, te kako se isti preuzima, prevozi, priprema i skladišti. Posebna pažnja usmjerena je informacijama o mjerama zaštite, sigurnosti i provođenja nadzora svih aktivnosti vezanih uz gospodarenje radioaktivnim otpadom. U ovom trenutku u skladištu se nalazi 90 m3 radioaktivnog otpada, a mjerni uređaji bilježe samo prirodnu radioaktivnost, točnije na ogradi samog skladišta ne može se niti izmjeriti radioaktivnost.

Izuzetno je bilo zanimljivo predavanje o prirodnoj radioaktivnosti u našem okolišu, te većina posjetitelja nije znala da prirodnu radioaktivnost uzrokuje radon, plin bez mirisa, boje, okusa i kemijski neutralan. Radon se nalazi u našim životnim prostorima, pa predavač preporuča da učestalim provjetravanjem smanjujemo vrijednost prisutnog radona na 200 do 300 bekerela. Time se smanjuju rizici od obolijevanja od karcinoma koji uzrokuje prirodna radioaktivnost. Predstavljen je i manji uređaj koji se može koristiti u kućanstvu svakodnevno za mjerenje koncentracije radona, te je isti u samom prostoru predavanja pokazao mjernu vrijednost od 259 Bq/m3.

Također je korišten primjer zračenja svjetleće boje s kazaljka starog sata, gdje je radon emitirao alfa čestice koje su se koristile kao fluorescentna svjetlost. Mjerni instrumenti pokazali su koliko je zračenje samo jednog predmeta iz našeg okruženja bilo prisutno nekada, a izmjereno je čak 95.300 Bq/m3. Kasnije se u industriji satova prestao koristiti taj element ili se koristi u dozvoljenim jedinicama.

U sklopu izložbe i predavanja o radioaktivnosti pažnju posjetiteljima privukli su brojni pokusi s praktičnim primjerima iz svakodnevnog života.

Nakon razgledavanja izložbe o upravljanju radioaktivnim otpadom, organiziran je i posjet Centralnom skladištu radioaktivnog otpada prilikom kojeg su posjetitelji imali prilike uvjeriti se kakvi su tehnički standardi zaštite ljudi i prostora, te kako se skladišti radioaktivni otpad. Sve osobe koje borave u skladištu obvezne su imati mjerne uređaje za mjerenje razine ukupnog zračenja odnosno apsorbiranu dozu zračenja koju je osoba primila. Takve uređaje nazivamo dozimetrima, a posjetitelji su imali priliku vidjeti da su svi dozimetri po izlasku iz skladišta pokazivali vrijednost 0.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost