Vijesti

Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 3. poslova

Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 3. poslova

U postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sklapanje ugovora nije provedeno zbog zaprimljene žalbe na postupak.
Održan 1. Forum Hrvatskog nuklearnog društva

Održan 1. Forum Hrvatskog nuklearnog društva

Od 30. svibnja do 2. lipnja 2021. Zadar je ugostio Prvi Forum Hrvatskog nuklearnog društva. Organizacija i održavanje Prvog Foruma Hrvatskog nuklearnog društva rezultat je inicijative i rada Mreže mlade generacije HND-a.
Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Pristupačnost