Izjava o pristupačnosti

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško dalje u tekstu: Fond nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Narodne novine, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Fonda koje se nalazi na adresi https://radioaktivniotpad.org/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti navedene su u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
 • Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama.
 • Pojedine poveznice nemaju prikladan opis.
 • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni ustrojno čitljivom obliku.
 • Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.
 • Postoji dio naslova/dijelova stranice koji nemaju mogućnost povećanja/smanjenja slova.
 • Postoji dio slika koje nemaju atribut ili sadrže prazan atribut.
 • Postoji dio slika koje nemaju kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Pojedini video zapisi nemaju titlove i transkripte.
 • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.
 • Na nekim mjestima je kontrast pozadine i teksta neprikladan.
 • Fond kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je sastavljena 22. rujna 2020. godine. Prema Predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, te vanjskom procjenom. Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine. Fond će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežne stranice ako primijete nepristupačan i neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Fond.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Fonda korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@fond-nek.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost